Werkwijze

Geen project komt autonoom tot stand. Er is de opdrachtgever-financierder met een programma van eisen, er is het studieteam die een conceptueel verantwoord antwoord formuleert, er zijn de uitvoerders die het geheel materialiseren. Een hecht studieteam met een vlotte interactie en coördinatie tussen de disciplines is een evidentie. De projectorganisatie wordt aangepast aan het project. Tot het voorontwerp is de projectorganisatie sturend op de uitgangspunten van de opdrachtgever, waarna het in compactere organisatie overgaat naar toetsend (bouwaanvraag en aanbesteding) en naar kennisnemend (uitvoering).

DMT is samengesteld uit 3 zaakvoerende architecten en gemiddeld 10 medewerkende architecten. Minstens één van de zaakvoerende architecten leidt een project, de projectarchitect behartigt alle deelaspecten vanaf het begin t.e.m. de oplevering.

De Project Procedures worden vastgelegd bij de aanvang van het project. Zij structureren en organiseren de teamcommunicatie, de planning en het budget gedurende het ontwerpproces. In de concrete toepassing kent deze structuur vele vertakkingen en varianten maar steeds opnieuw wordt beroep gedaan op een grote procesbereidheid bij alle partijen.

DMT bezit een netwerk aan soepel inzetbare specialisten in diverse studiedomeinen en werkt indien nodig met externe ondersteuning. Het bureau is meertalig.